Månadens högsta och lägsta värden

Temperatur och luftfuktighet
Högsta temperatur18,6 °Ckl. 12:47 den 1 Augusti
Lägsta temperatur9,8 °Ckl. 05:38 den 2 Augusti
Högsta minimitemperatur12,5 °CDen 1 Augusti
Lägsta maximitemperatur18,6 °CDen 1 Augusti
Högsta upplevd temperatur19,2 °Ckl. 12:47 den 1 Augusti
Lägsta upplevd temperatur9,5 °Ckl. 05:40 den 2 Augusti
Högsta värmeindex18,6 °Ckl. 12:47 den 1 Augusti
Lägsta vindavkylning10,3 °Ckl. 05:38 den 2 Augusti
Högsta daggpunkt13,6 °Ckl. 00:40 den 1 Augusti
Lägsta daggpunkt8,3 °Ckl. 18:09 den 2 Augusti
Högsta luftfuktighet94%kl. 05:53 den 2 Augusti
Lägsta luftfuktighet59%kl. 12:52 den 1 Augusti
Största dagliga temperaturskillnad6,1 °CDen 1 Augusti
Minsta dagliga temperaturskillnad6,1 °CDen 1 Augusti
Nederbörd
Total nederbörd hittills0,0 mm 
Högsta nederbördsintensitet0,0 mm/hrkl. 00:00 den 1 Augusti
Högsta timvisa nederbörd0,0 mmkl. 00:00 den 1 Augusti
Högsta dagliga nederbörd0,0 mmDen 1 Augusti
Längsta torrperiod1 Dagartill 1 Augusti
Längsta nederbördsperiod0 Dagartill 1 Augusti
Vind
Högsta vindby0,0 m/skl. 00:00 den 1 Augusti
Högsta vindhastighet (10 minuter medel)0,0 m/skl. 00:00 den 1 Augusti
Högsta dagliga vindsträcka0,0 kmDen 1 Augusti
Lufttryck
Lägsta lufttryck994,82 hPakl. 05:53 den 1 Augusti
Högsta lufttryck1006,34 hPakl. 20:51 den 2 Augusti

Sidan uppdaterad : 2021-08-02 20:55:00
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)